Nytt vannprosjekt i Etiopia

I samarbeid med Kirkens Nødhjelp, Balder Foundation og Equinor er Vanntanken Heim med på å øke livskvaliteten for kvinner og barn gjennom Wash Service i Etiopia Rift Valley.

I Etiopia har kun 30% av de som bor på landsbygda tilgang på trygt vann. Trygge sanitære forhold er også en mangelvare, og kun 29% av de som bor utenfor byene vasker hendene regelmessig med såpe. Dette gjør at mange bli rammet av vannrelaterte sykdommer, som diare, kolera etc. Situasjonen er verst i Kebele, som ligger i Dogda Woreda i Rift Valley. Området har lite regn, grunnvannet ligger dypt og kan kun nås igjennom å borre dype brønner. De fleste som bor i området henter vann fra usikre kilder, for eksempel fra åpne vanndammer (som oppstår under regntiden) som brukes av både dyr og mennesker.

For 8 år siden ble det bygget et vannsystem med brønner, som trenger dieselaggregat for å fungere. Men, det er dyrt og vanskelig å skaffe diesel, og det forurenser. Dette gir ingen stabil vanntilgang for de som bor i området.

Prosjektet vil installere solcelle-drevne vannpumper, som er ren energi, for å pumpe opp rent vann fra de dype brønnene. Deler av det eksisterende vannsystemet vil bli vedlikeholdt der hvor det trengs. Kostnaden for vann vil da gå betraktelig ned for de som bor i området, og tilgangen vil bli mer stabil.

Mål

  • 11.625 mennesker vil få tilgang til bærekraftige, rimelige og trygge grunnleggende drikkevannstjenester.
  • 450 mennesker vil få tilgang til bærekraftige, tilstrekkelige og rettferdige grunnleggende sanitærtjenester.
  • 11.625 folk vil få opplæring i gode hygienetiltak for å beskytte seg mot viktige helserisikoer, både for befolkningen og for seg selv


Aktiviteter
Vedlikehold av eksisterende anlegg:
Prosjektet vil sørge for vedlikehold av 100 m3 reservoar, 6 vannposter, ventilkamre og 80 mm trykksatt hovedrørledning. Levering og installasjon av glassfibertank. Det vil bli kjøpt inn og installert en ekstra 10 m3 glassfibertank for å nå flere mennesker i Kebele som ikke kan nås fra det eksisterende reservoaret.

Elektromekanisk arbeid:
Prosjektet skal levere og installere 150 solcellepaneler som skal drive den eksisterende 26 kW-pumpen med alt tilbehør og erstatte den dieseldrevne generatoren.

Sanitet og hygienefremme:
Bygging av separat toalett med håndvask og tilpasset funksjonshemmede. Toalettet vil ha et rom for menstruasjonshygiene for unge skolejenter. Hygienekampanjer på skolenivå vil bli gjennomført ved hjelp av SLTSH-verktøy (school-led total sanitation and hygiene). Det skal opprettes en jenteklubb på skolen i Kebele, og skolejentene skal få opplæring i menstruasjonshygiene.

Oppfølging og evaluering:
Lansering av prosjektet i nærvær av interessenter (myndighetspersoner, eksperter, representanter for lokalsamfunnet), regelmessig feltovervåking og tilsyn, og installering av skilt med logoer fra giverne for å synliggjøre prosjektets grunnlag og finansiører.  Sluttevaluering sammen med myndighetene og overlevering av prosjektet til lokalsamfunnet og lokale myndigheter både i sonen og woredaen er de planlagte aktivitetene i denne forbindelse.

Vi i Vanntanken Heim er glade for å endelig kunne bidra i et nytt prosjekt. Per i dag har vi overført kr. 178.000 til Kirkens Nødhjelp, og vil til sammen bidra med kr. 200.000. 
For overføre resterende trenger vi din hjelp. Vipps ønsket beløp til #114851, eller bli fast giver - Hjelp oss å hjelpe! 

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Vanntanken Heim