Brønn 2: Sourindé i Mali

Bygging av brønn i landsbyen Sourindé i Mali. Skal gi varig vann til ca. 1.000 personer i 6 landsbyer. Brønnen var kostnadsberegnet til 138.000,- og Vanntanken har bidratt med kr. 138.000,-.

Sourindé

Landsbyen Sourindé ligger i Diankabou kommune i Koro distrikt sør-vest i Mali. Landsbyen ble etablert i 1208 og navnet betyr "Den nye hytten". Landsbyen har 500 innbyggere. Den gamle brønnen har rast sammen, og Sourindé har i dag ingen drikkevannskilde. Derfor tømmes landsbyen umiddelbart etter innhøstingen, og befolkningen må flytte til områder der det finnes vann. Kvinnene henter vann mellom kl 03 og 05 om morgenen.

Ny brønn

Det er omlag 1.000 personer i Sourindé og fem landsbyer i nærheten som vil hente drikkevann i den nye brønnen (Kindé, Kaiawéré, Singibara, Léokanda og Anakila). Den vanlige dybden for brønner i dette området er 65 meter. Den nye brønnen skal bygges like sør for den gamle sammenraste brønnen. Det er befolkningen som skal bruke brønnen som bestemmer hvor brønnen skal være, basert på råd og anbefalinger fra konsulentene som gjør den tekniske forundersøkelsen.

Teknisk løsning

Brønnen graves for hånd og forskales etter hvert som en graver nedover. Når en har fått tilstrekkelig dybde og funnet vann, senkes det ned prefabrikerte ytre betongringer. Deretter senkes det ned nye betongringer innenfor. Mellom ringene fylles det filtersand. På toppen støpes det et dekke med brønnluke og rundt brønnen settes det opp et gjerde.

Bruk av brønnen

Brønnen vil brukes hovedsaklig av befolkningen til drikkevann og matlaging/oppvask. I tillegg blir det gitt noe vann fra brønnen til dyrene. Det hentes opp vann fra brønnen ved at det kastes ned en pose av skinn eller gummi festet til et tau. Når denne kommer ned i vannet, fylles den og dras deretter opp.

Arbeidet

Arbeidet med brønnen ble startet i desember/januar. 8 menn og 6 kvinner fra landsbyen arbeider med å grave brønnen. En regner med å grave fra 1 - 7 meter pr. uke. De fant vann ved 39 meters dybde, og avsluttet gravingen ved 45 meter.

Åpningen

Brønnen ble høytidelig åpen 14. juni 2007. Det ble 23. juni gjort en markering i Hemne i forbindelse med åpningen. 

Økonomi

Det er satt opp et budsjett for prosjektet på 138.000,- norske kroner, og Vanntanken har overført dette til prosjektet:

- 03.11.2006: 50.000,- 
- 11.12.2006: 30.000,-
- 24.03.2007: 40.000,-
- 15.06.2007: 18.000,-

Samarbeidspartner

Care Norge er vår samarbeidspartner på dette prosjektet.
>> Les mer om Care

 

Her er bilde fra åpningen 14. juni 2007:

Ved åpningen

 

Bilde fra åpningen i Hemne 23. juni 2007.
Ordføreren legger den grunnsteinen ved Vanntankens monument.

Monumentet: Nedlegging av grunnstein


Vis større kart

 

Sourinde landsby

Sourindé landsby

 

Uttørket brønn

Den gamle sammenraste brønnen i Sourindé

 

Nybrønnen i Sourindé under arbeid

Fra arbeidet med den nye brønnen

 

Blind mann som ville kjenne vannet

Mannen i grønt er blind, og har i lang tid bare sittet i hytten sin. Den dagen de fant vann i den nye brønnen, gikk han ut for å kjenne vannet selv.

Nyttige lenker

Sosiale media

2024 © Vanntanken Heim